MVO & Certificaten

Contact

Een veilige werkplek

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij Nesu bv Schoonmaakbedrijf hoog in het vaandel. Dat betekent dat wij zorgen voor een veilige werkplek voor ons personeel en dat zij hun werk met moderne, ergonomische materialen uit kunnen voeren. Het milieu proberen wij zoveel mogelijk te ontzien door milieuvriendelijke reinigingsmiddelen te gebruiken en nieuwe technieken toe te passen. Denk daarbij aan microvezeltechnieken en telescoopglasbewassing met gedemineraliseerd water.

Een compact werkgebied
Ook het beperken van ons werkgebied komt voort uit ons MVO-beleid. Op deze manier kunnen we niet alleen snel reageren in geval van calamiteiten, maar beperken we ook het aantal onnodig gemaakte kilometers. En dat is natuurlijk beter voor het milieu.

Onze certificaties Ons werkgebied

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Hierbij verklaart ondergetekende dhr. H.J.P.M. (Han) Cornelissen,  directeur-eigenaar van Nesu bv, de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag' die van toepassing is op de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe te passen in de organisatie.

Om de doelstellingen te realiseren, leveren wij de volgende inspanningen ten aanzien van:

Klanten/opdrachtgevers:

 • Heldere en overzichtelijke offertes, programma's en overeenkomsten, afgestemd op de wensen van de klant
 • Facturering (achteraf) conform de gemaakte afspraken
 • Proactieve houding richting opdrachtgevers

Personeel:

 • Naleving cao Schoonmaak en Glazenwasserij
 • Waarborging van goede werksfeer en werkomstandigheden (werkdruk, veiligheid)
 • Hanteren van korte lijnen binnen de organisatie
 • Stimuleren van proactieve houding m.b.t. operationele zaken en planning
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen

Milieu:

 • Toepassing van milieu-ontlastende technieken, zoals microvezelsystemen, gebruik van osmosewater, chemievrij strippen en waar mogelijk werken met biologisch afbreekbare producten
 • Gebruik van energiezuinig wagenpark
 • Controleren afvalstroom

MVO/Certificaten:

Bewijs van ondertekening

Maatschappij:

 • Steunen van en bijdragen aan goede doelen
 • Sponsoring van lokale verenigingen
Genoemde inspanningen resulteren in langlopende overeenkomsten, trouwe klanten/opdrachtgevers, nauwelijks verloop van personeel en een zeer laag ziekteverzuim. Dit alles draagt eraan bij dat de goede naam die Nesu bv in de loop der jaren heeft opgebouwd moeiteloos overeind blijft.

Vanzelfsprekend dragen wij de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag' uit naar opdrachtgevers, personeel en leveranciers.

Han Cornelissen, directeur